fbpx

Predĺženie platnosti univerzitného preukazu ISIC na ďalší rok

Pre študentov, ktorí svoj univerzitný preukaz študenta ISIC dostali v minulých akademických rokoch, a aj tento rok chcú využívať ISIC výhody a zľavy, si potrebujú zakúpiť prolongačnú známku ISIC.

Prolongačná známka ISIC predĺži platnosť univerzitného preukazu, a zároveň predĺži medzinárodnú platnosť ISIC pre využívanie zliav až do 30.9.2024.

Kde získaš známku ISIC na ďalší rok?

Priamo na svojej škole

Zoznam vysokých škôl a univerzít, kde si predĺžiš platnosť ISIC nájdeš TU. 

Študenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzity J. Selyeho v Komárne a Katolíckej univerzity v Ružomberku si ISIC známku nezakupujú na škole, ale po dohode so školou online TU. (osobne je možné si známku zakúpiť na uvedených VŠ na začiatku akademického roka do konca októbra)

Po nalepení známky si nezabudni aktivovať svoj preukaz na univerzitnom termináli VŠ/UNI.

Zakúpením ISIC známky a aktiváciou preukazu získavaš:

medzinárodne platnú licenciu ISIC zaručujúcu prístup k študentským zľavám a výhodám doma a v zahraničí,

univerzitné funkcionality (vstup do budov, učební, stravovací systém …),

externé funkcionality (doprava, knižnice, plavárne …).

Funkčnosť preukazu interne v škole alebo elektronicky na dopravu rieši univerzita/vysoká škola. Ak Ti preukaz nefunguje elektronicky na škole alebo v doprave, obráť sa, prosím, na pracovisko preukazov alebo študijné oddelenie na tvojej škole. Viac informácií uvádza každá vysoká škola na svojej webovej stránke.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »