fbpx

Často kladené otázky – Univerzitný preukaz ISIC

Ktorý typ preukazu ISIC môžem použiť na zľavnené cestovné v MHD, ZSSK?

Zľavnené cestovné u autobusových prepravcov, v MHD a ZSSK môžeš využívať s Univerzitným preukazom študenta ISIC vystaveným VŠ akreditovanou MŠ SR. V tomto preukaze sa nachádza čip obsahujúci informácie pre dopravcu. Viac na www.transcard.sk.

Na zľavnené cestovné môžeš využiť aj stredoškolský Preukaz žiaka ISIC/EURO<26, všetky potrebné informácie o tomto preukaze a jeho akceptácii v doprave nájdeš na www.transcard.sk.

Oba vyššie uvedené preukazy obsahujú čip, tzn. na preukaz si môžeš nahrať predplatný cestovný lístok aj kredit do elektronickej peňaženky (a následne prostredníctvom preukazu platiť v autobuse).

Preukaz ISIC klasik na účel zľavneného cestovania autobusovými prepravcami (v MHD, SAD na nahranie predplatných cestovných lístkov alebo dobitie kreditu) a ZSSK nie je možné využiť, pretože neobsahuje bezkontaktný čip. Avšak podľa taríf jednotlivých dopravcov vieš preukaz použiť ako doklad, na základe ktorého máš nárok na jednorázové zľavnené cestovné študentský lístok s platbou v hotovosti).

Ďalšie zľavy na dopravu uznávané aj na nečipové preukazy ISIC nájdeš tu.

Kde si môžem overiť platnosť preukazu na zľavy?

Over si platnosť svojho preukazu na ISIC zľavy TU

Končím bakalárske/magisterské štúdium, ako a kde mi platí preukaz?

Preukaz ISIC a jeho komerčné zľavy platia do 30.9. daného roku (svoju platnosť si vieš skontrolovať na zadnej strane preukazu –  napr. 09/2022: preukaz platí do 30.9.2022).

Štátom garantované zľavy (doprava na MHD, SAD, ZSSK) sú viazané na status študenta a ten je podľa zákona zadefinovaný nasledovne:

Zákon č.131/2002 Z.z o vysokých školách § 65 Riadne skončenie štúdia
(1) Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu.
(2) Študent prestáva byť študentom odo dňa skončenia štúdia podľa § 65 ods. 1 a § 66 alebo odo dňa prerušenia štúdia podľa § 64 ods. 1.

Zľavy na dopravu vysvetľujeme podrobne aj tu.

Kam sa mám obrátiť, ak sa mi stratil, poškodil alebo mi ukradli preukaz ISIC?

Ak vlastníš klasický preukaz ISIC, jeho duplikát Ti vystavíme my. Objednáš si ho jednoducho v našom e-shope na www. objednaj-preukaz.sk. Ak však vlastníš Univerzitný preukaz študenta ISIC, duplikát Ti musí vydať tvoja VŠ za poplatok, ktorý ona určí. Obráť sa, prosím, na svoje študijné oddelenie alebo Pracovisko preukazov na Tvojej škole.

Aký je rozdiel medzi preukazom ISIC klasik a univerzitným preukazom študenta ISIC?

ISIC klasik je Medzinárodný preukaz študenta a na základe potvrdenia o návšteve školy si ho môžeš vybaviť na týchto predajných miestach alebo online. Tento preukaz neobsahuje čip, je to plastová karta, ktorou sa doma aj v zahraničí identifikuješ ako denný študent svojej školy a môžeš využívať všetky ISIC zľavy na Slovensku aj v zahraničí.

Univerzitný preukaz študenta ISIC je spojením 2 preukazov: univerzitného preukazu, ktorý Ti je VŠ zo zákona povinná vydať a Medzinárodného preukazu študenta ISIC. Tento preukaz vystavený VŠ akreditovanou MŠ SR má v sebe bezkontaktný čip, vďaka ktorému môžeš cestovať autobusovými prepravcami, MHD a ZSSK za zľavnené cestovné. Viac o čipe v preukaze sa môžeš dozvedieť na www.transcard.sk.

Mám možnosť využívať výhody ISIC, ak mám viac ako 26 rokov?

Preukaz ISIC nemá hornú vekovú hranicu. Ak spĺňaš vek nad 6 rokov a si denným študentom, máš možnosť využívať všetky komerčné zľavy, ktoré pre Teba ISIC vybavil.

Štátom garantovanú zľavu na dopravu vysvetľujeme podrobne TU.

Platí mi preukaz ISIC na zľavy a dopravu pokiaľ preruším alebo ukončím štúdium predčasne?

Pokiaľ je tvoj preukaz platný (zakúpil/a si si nálepku na aktuálny školský rok) a predčasne ukončíš alebo prerušíš štúdium, zľavy na tvoj preukaz platia až do konca školského roka (september aktuálneho roka). Využiť môžeš napríklad Yoxo paušál, cestovné poistenie istotka! či zľavy v obchodoch, reštauráciách a službách. Zľava na dopravu sa však okamžite zruší, nakoľko je štátom garantovaná len pre denných študentov do 26 rokov. 

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »