fbpx

Často kladené otázky – Univerzitný preukaz ISIC

Ktorý typ preukazu ISIC môžem použiť na zľavnené cestovné v MHD, ZSSK?

Zľavnené cestovné u autobusových prepravcov, v MHD a ZSSK môžeš využívať s Univerzitným preukazom študenta ISIC vystaveným VŠ akreditovanou MŠ SR. V tomto preukaze sa nachádza čip obsahujúci informácie pre dopravcu. Viac na www.transcard.sk.

Na zľavnené cestovné môžeš využiť aj stredoškolský Preukaz žiaka ISIC/EURO<26, všetky potrebné informácie o tomto preukaze a jeho akceptácii v doprave nájdeš na www.transcard.sk.

Oba vyššie uvedené preukazy obsahujú čip, tzn. na preukaz si môžeš nahrať predplatný cestovný lístok aj kredit do elektronickej peňaženky (a následne prostredníctvom preukazu platiť v autobuse).

Preukaz ISIC klasik na účel zľavneného cestovania autobusovými prepravcami (v MHD, SAD na nahranie predplatných cestovných lístkov alebo dobitie kreditu) a ZSSK nie je možné využiť, pretože neobsahuje bezkontaktný čip. Avšak podľa taríf jednotlivých dopravcov vieš preukaz použiť ako doklad, na základe ktorého máš nárok na jednorázové zľavnené cestovné študentský lístok s platbou v hotovosti).

Ďalšie zľavy na dopravu uznávané aj na nečipové preukazy ISIC nájdeš tu.

Končím bakalárske/magisterské štúdium, ako a kde mi platí preukaz?

Preukaz ISIC a jeho komerčné zľavy platia do 30.9. daného roku (svoju platnosť si vieš skontrolovať na zadnej strane preukazu –  napr. 09/2017: preukaz platí do 30.9.2017).

Štátom garantované zľavy (doprava na MHD, SAD, ZSSK) sú viazané na status študenta a ten je podľa zákona zadefinovaný nasledovne:

Zákon č.131/2002 Z.z o vysokých školách § 65 Riadne skončenie štúdia
(1) Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu.
(2) Študent prestáva byť študentom odo dňa skončenia štúdia podľa § 65 ods. 1 a § 66 alebo odo dňa prerušenia štúdia podľa § 64 ods. 1.

Kam sa mám obrátiť, ak sa mi stratil, poškodil alebo mi ukradli preukaz ISIC?

Ak vlastníš klasický preukaz ISIC, jeho duplikát Ti vystavíme my. Objednáš si ho jednoducho v našom e-shope na www. objednaj-preukaz.sk. Ak však vlastníš Univerzitný preukaz študenta ISIC, duplikát Ti musí vydať tvoja VŠ za poplatok, ktorý ona určí. Obráť sa, prosím, na svoje študijné oddelenie alebo Pracovisko preukazov na Tvojej škole.

Aký je rozdiel medzi preukazom ISIC klasik a univerzitným preukazom študenta ISIC?

ISIC klasik je Medzinárodný preukaz študenta a na základe potvrdenia o návšteve školy si ho môžeš vybaviť na týchto predajných miestach alebo online. Tento preukaz neobsahuje čip, je to plastová karta, ktorou sa doma aj v zahraničí identifikuješ ako denný študent svojej školy a môžeš využívať všetky ISIC zľavy na Slovensku aj v zahraničí.

Univerzitný preukaz študenta ISIC je spojením 2 preukazov: univerzitného preukazu, ktorý Ti je VŠ zo zákona povinná vydať a Medzinárodného preukazu študenta ISIC. Tento preukaz vystavený VŠ akreditovanou MŠ SR má v sebe bezkontaktný čip, vďaka ktorému môžeš cestovať autobusovými prepravcami, MHD a ZSSK za zľavnené cestovné. Viac o čipe v preukaze sa môžeš dozvedieť na www.transcard.sk.

Mám možnosť využívať výhody ISIC, ak mám viac ako 26 rokov?

Preukaz ISIC nemá hornú vekovú hranicu. Ak spĺňaš vek nad 12 rokov (v prípade držiteľa preukazu ISIC/EURO<26 vek nad 6 rokov) a si denným študentom, máš možnosť využívať všetky komerčné zľavy, ktoré pre Teba ISIC vybavil.

Platí mi preukaz ISIC na zľavy a dopravu pokiaľ preruším alebo ukončím štúdium predčasne?

Pokiaľ je tvoj preukaz platný (zakúpil/a si si nálepku na aktuálny školský rok) a predčasne ukončíš alebo prerušíš štúdium, zľavy na tvoj preukaz platia až do konca školského roka (september aktuálneho roka). Využiť môžeš napríklad ISIC paušál, cestovné poistenie istotka! či zľavy v obchodoch, reštauráciách a službách. Zľava na dopravu sa však okamžite zruší, nakoľko je štátom garantovaná len pre denných študentov do 26 rokov. 

Často kladené otázky – Preukaz žiaka strednej a základnej školy ISIC/EURO<26

Vydáva moja škola preukaz ISIC/EURO<26?

Zoznam škôl, ktoré sú zapojené do projektu vydávania tohto preukazu, nájdete tu.

Ak svoju školu v zozname nenájdete, napíšte nám email na adresu: recepcia@ckmsyts.sk.

Sú preukazy ISIC klasik a EURO<26 to isté ako Preukaz žiaka ISIC/EURO<26, ktorý vydáva základná a stredná škola?

Nie, nie sú úplne rovnaké. Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 zahŕňa v sebe aj preukaz ISIC, aj preukaz mládeže EURO<26 a navyše obsahuje aj čip, čo tomuto preukazu umožňuje využívať ho ako dopravnú kartu (na vlaky, autobusy, mestskú dopravu) a tiež napríklad na vstup do budovy školy alebo v jedálni na výdaj stravy.

Preukazy ISIC klasik, EURO<26 poskytujú zľavy a výhody v obchodoch, reštauráciách, na vstupy do divadiel, múzeí a tak ďalej na Slovensku a v zahraničí. Každý oprávňuje držiteľa na viac ako 50.000 zliav, teda spolu na viac ako 100.000 zliav v Európe a vo svete. Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 poskytuje zľavu na všetky vlaky na Slovensku.

Ak svoju školu v zozname nenájdete, napíšte nám email na adresu: recepcia@ckmsyts.sk.

Budem môcť využiť môj stredoškolský preukaz aj na vysokej škole, na ktorú sa chystám?

Z technických dôvodov to nie je možné. Na preukazoch je názov a logo školy, navyše vysoké školy majú inak kódovaný čip. Stredoškolský preukaz platí do konca septembra v záverečnom ročníku na strednej škole na všetky zľavy v obchodoch, reštauráciách, divadlách atď. u nás aj v zahraničí. Zľavnená doprava na Slovensku stredoškolákovi skončí najneskôr 30.6. v záverečnom ročníku.

Čo mám urobiť, keď stratím svoju kartu alebo o ňu prídem?

Ihneď kontaktuj osobu, ktorá má preukazy na Tvojej škole na starosti a požiadaj o duplikát. Bude potrebné uhradiť jeho výrobu (za známku ISIC, ak si ju mal na pôvodnom preukaze, platiť už nebudeš). Do 48 hodín po objednaní príde nová karta. V prípade, že si mal na starej karte nahraté penaize/lístok na dopravu, zájdi na okienko aj s potvrdením, ktoré prišlo s duplikátom a prehrajú Ti peniaze/lístok na nový preukaz. Navyše teraz si môžeš duplikát objednať aj sám v  e-shope.

Čo mám urobiť, keď by som chcel využívať zľavu v podniku alebo obchode, ktorý ešte nie je partnerom ISIC?

Vyplň, prosím, krátky formulár na tejto adrese a my sa pokúsime nadviazať spoluprácu s daným partnerom.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »