fbpx

Univerzitný ISIC

1. Univerzitný preukaz študenta ISIC

  • preukaz študenta – slúži na identifikáciu študenta príslušnej vysokej školy a univerzity,

ISIC_UK_personalizovany-08-2017

  • medzinárodný preukaz študenta ISIC – jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí,
  • má v sebe bezkontaktný čip – umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby a možností jednotlivej univerzity. Najčastejšie využívanými aplikáciami sú napríklad vstup do budovy, do knižníc, aplikácia stravovacích systémov, aplikácia v mestskej hromadnej doprave a pod. Všetky potrebné informácie získate na www.transcard.sk,
  • členský poplatok za licenciu ISIC je 10 € a tvorí len časť ceny univerzitného preukazu. Konečnú cenu si každá vysoká škola/univerzita určuje individuálne, pričom táto cena zahŕňa výrobu preukazu s bezkontaktným čipom, tlač, personalizáciu a pod.

 

Kto má naň nárok:

  • Výhradne študent denného štúdia vysokej školy, oficiálne uznávanej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

2. Prolongačná známka ISIC

Pre študentov, ktorí svoj Univerzitný preukaz študenta ISIC dostali v minulých akademických rokoch a aj tento rok chcú využívať ISIC výhody a zľavy, je potrebné zakúpiť si prolongačnú známku ISIC.

Táto známka predĺži platnosť univerzitného preukazu a zároveň predĺži členstvo ISIC až do 30.9.2018.
Podmienkou je byť riadne zapísaným denným študentom v aktuálnom akademickom roku.
isic+letiaca_znamka

Po nalepení známky si nezabudni aktivovať svoj preukaz na univerzitnom termináli VŠ/UNI.

Zakúpením ISIC známky a aktiváciou preukazu získavaš:

  • licenciu ISIC platnú až do 30.9.2019,
  • univerzitné funkcionality (vstup do budov, učební, stravovací systém …),
  • externé funkcionality (doprava, knižnice, plavárne…).

 
Pre využitie preukazu ISIC v doprave je potrebné vždy na začiatku akademického roka (alebo aj počas roka, podľa Tvojej potreby) aj predĺženie jeho platnosti priložením na terminál. Po uhradení poplatku za prolongáciu preukazu na Tvojej škole, si môžeš preukaz priložiť na terminál umiestnený na Tvojej škole alebo na niektorý z verejných terminálov – ich zoznam nájdeš TU. Následne bude mať Tvoj preukaz ISIC platný bezkontaktný čip pre dopravu až do 30.9. nasledujúceho roka, resp. do ukončenia štúdia.
Viac informácií o funkcionalitách bezkontaktného čipu v preukaze nájdeš na www.transcard.sk


3. Ako predĺžiť platnosť preukazu a využívať naďalej výhody ISIC?

3.1. Priamo na svojej škole

Ak študuješ na niektorej z týchto vysokých škôl, svoj Univerzitný preukaz ISIC si môžeš prolongovať známkou ISIC priamo na škole.
au_bb.png
Akadémia umení v Banskej Bystrici  www.aku.sk
bi.png
Bankový inštitút vysoká škola Praha  www.bivs.sk
umb_bb.png
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici www.preukazy.umb.sk
huaja.jpg
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici huaja.org
am.png Akadémia médií, vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave, n.o. akademiamedii.sk
apz.png
Akadémia policajného zboru v Bratislave  www.akademiapz.sk
bisla.png Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave www.bisla.sk
eu_ba.png
Ekonomická univerzita v Bratislave www.euba.sk
uni-emblem.png
Paneurópska vysoká škola v Bratislave www.uninova.sk
stu_nove_logo.png
Slovenská technická univerzita v Bratislave www.stuba.sk
szu_ba.png
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave www.szu.sk
uk_ba.png
Univerzita Komenského v Bratislave www.uniba.sk
vsem-vs-logo-portal.gif
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave www.vsemvs.sk
vsm_tn.png
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne www.vsm.sk
vsmavv_praha.jpg
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahu Praha www.vip-vs.sk
vsmu.png
Vysoká škola múzických umení v Bratislave www.vsmu.sk
vsvu.png
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave www.vsvu.sk
vszaspsv.alzbety.jpg
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave www.vssvalzbety.sk
dti klasik.jpg
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom www.dti.sk
ujs_kn.png
Univerzita J.Selyeho v Komárne www.selyeuni.sk
tu_ke.png
Technická univerzita v Košiciach www.tuke.sk
upjs_ke.png
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach www.upjs.sk
logo_uvlf_sk_c.gif
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach www.uvm.sk
vsbm_2015.png
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach www.vsbm.sk/ISIC.html
spu.jpg
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre www.spu.sk
ukf_nr.png
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre www.ukf.sk
pu.png
Prešovská univerzita v Prešove www.unipo.sk
ism_logo_bl.jpg
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove www.ismpo.sk
ku_rk.png
Katolícka univerzita v Ružomberku www.ku.sk
sevs_logo.jpg
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici www.sevs.sk
vsd.jpg
Vysoká škola Danubius v Sládkovičove www.vssladkovicovo.sk
tuad.png
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne www.tnuni.sk
tu_tt.png
Trnavská univerzita v Trnave www.truni.sk
ucm_tt.png
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave www.ucm.sk
tu_zv.png
Technická univerzita vo Zvolene www.tuzvo.sk
zu.png
Žilinská univerzita v Žiline karty.uniza.sk

Členský poplatok za licenciu ISIC je 10 € a tvorí len časť ceny študentského preukazu. Konečnú cenu si každá vysoká škola určuje individuálne, pričom táto cena zahŕňa výrobu preukazu s bezkontaktným čipom, tlač, personalizáciu a pod.
Okrem možnosti využívať zľavy a benefity vyplývajúce z licencie ISIC ti tvoja univerzita poskytne spolu s prolongačnou známkou ISIC tiež:
PZ-09-2019

  • externé dopravné funkcionality a univerzitné funkcionality naviazané na preukaz ISIC (stravovací systém, vstup do posluchární, možnosť prihlasovania sa na skúšky….)
  • nezabudni, otázky čipu a prolongáciu čipu v univerzitnom termináli rieši univerzita/vysoká škola. Duplikát univerzitného preukazu ti vie vystaviť tiež len tvoja univerzita/vysoká škola. Obráť sa prosím na ústredie výpočtovej techniky alebo na webovú stránku tvojej univerzity/vysokej školy.

Informácie o čipe v univerzitnom preukaze ISIC

3.2 Na pobočke CKM 2000 Travel

Zober si so sebou aktuálne potvrdenie o návšteve školy a členský poplatok 10 €, a navštív ktorúkoľvek pobočku CKM 2000 Travel. Po predložení potvrdenia o návšteve školy a zaplatení členského poplatku dostaneš prolongačnú známku ISIC na tvoj preukaz  na počkanie. Počas septembra a októbra sú otvorené pobočky CKM 2000 Travel len v Bratislave a v Košiciach.

Využi svoj ISIC naplno! Predĺž si svoj ISIC známkou ISIC 09/2019
ISIC = užívaj si tvoje vysokoškolské výhody a zľavy
Ak ti nie je niečo jasné, neváhaj a napíš nám.
PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »