fbpx

Kto má nárok na preukaz ISIC?

Držiteľom preukazu ISIC sa môže stať každý študent, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

  • študuje v dennej forme štúdia (minimálne 15 hodín týždenne aspoň počas jedného školského/akademického roka)
  • študuje na škole/inštitúcii akreditovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, resp. na škole akreditovanej obdobnou štátnou inštitúciou v zahraničí
  • dosiahol vek 6 rokov
PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »