fbpx

Kto má nárok na preukaz ISIC?

Preukaz ISIC môže získať každý študent, ktorý

študuje v dennej forme štúdia (minimálne 15 hodín týždenne aspoň počas jedného školského roka)

študuje na škole/inštitúcii akreditovanej Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu

dosiahol vek 12 rokov (nevzťahuje sa na preukazy vydané na základe zmluvnej spolupráce medzi školou a CKM SYTS)

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »