fbpx

Predĺženie platnosti preukazu žiaka SŠ/ZŠ ISIC/EURO<26 na ďalší rok

Platnosť preukazu žiaka ISIC/EURO<26 sa predlžuje vždy na jeden školský rok. Jeho platnosť na ďalší školský rok sa predlžuje nasledovne:

ISIC známkou (nálepkou)
Priložením k terminálu

Licencia ISIC a EURO<26 sa predlžuje zakúpením známky ISIC na nový školský rok. Známka stojí 10€. Dostanete ju priamo na škole, na www.objednaj-preukaz.sk alebo v pobočke CKM 2000 Travel v Bratislave.

Skontrolujte si, či máte na preukaze známku ISIC na nový školský rok. Bez aktuálnej známky ISIC bude preukaz neplatný na 150.000 zliav a výhod na Slovensku a v zahraničí, ktoré sú viazané na platnú licenciu ISIC a EURO<26.

Karta je vždy platná od 1.9. do 30.9. nasledujúceho roka. Pre aktuálny školský rok potrebujete známku ISIC 09/2020 – preukaz s ňou je platný do 30.9.2020.

Na preukazy vydané pred 1.6.2016 sa lepí známka na zadnú (modrú) stranu.


Na preukazy vydané od 1.6.2016 sa lepí známka na prednú (zelenú) stranu.

Priložením preukazu k stredoškolskému terminálu sa predlžuje elektronická platnosť čipu v preukaze pre účely použitia preukazu ako dopravnej karty.

VIac informácií ako postupovať je uvedených na webe spoločnosti TransData, ktorá funkčnosť preukazu ako dopravnej karty zabezpečuje –  www.transcard.sk.

Pre účely dopravy je karta platná od 1.7. do 30.6. nasledujúceho roka. Pre ďalšiu platnosť je potrebné kartu priložiť k terminálu. V aktuálnom školskom roku je čip v preukaze po priložení na terminál platný do 30.6.2020.

 

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »