fbpx

Veľká skipasová súťaž-Podmienky pre VŠ - ISIC

Výhercovia

Alexandra Medeová

Nikola Pacholíková

Michaela Letavajová

Simona Baricová

Mariana Kompanová

Petra Hrehušová

Adriána Vašáková

Martina Turzová

Katarína Košalková

Veronika Englerová

Annamária Blašková

Dorota Bystrianska

Jana Magdolenová

Karin Maliniaková

Gabriela Krišková

Patrícia Hercegová

Kristína Ľachká

Simona Šimčíková

Tatiana Bartková

Sabina  Fintová

Katarína Bátovská

Viliam Brach

Ivana Keratová

Simon Bandžák

Dominika Staníková

Beáta Benikovská

Silvia Jarošíková

Kristína Jurčiová

Barbora Michalcová

Nina Jašeková

Vladislava Antoňáková

Jozef Hozák

Veronika Ladňáková

Laura Valentovičová

Dominika Balalová

Romana Grolmusová

Dušan Kerpčár

Alena Žiaková

Nikoleta Vargová

Monika Hájeková

Veronika Miškeová

Kristián Briškár

Ivana Mazúrová

Adela Matejová

Richard Toma

Patrícia Paškanová

Kompletné podmienky súťaže: Pre zapojenie do súťaže je potrebné do komentu napísať,v akom lyžiarskom stredisku by si chcel lyžovať/snowboardovať, a označiť niekoho, kto tiež môže súťažiť. Následne môžeš lajknúť súťažný príspevok a zdieľať ho. 

Vyhlasovateľ súťaže:

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaž o:

 

Skipasy do stredísk:

Tatry Mountain Resorts Vysoké Tatry
Tatry Mountain Resorts Jasná
SKI PARK Kubínska hoľa
Malinô Brdo SKI and Bike park
Oravská Lesná, Orava snow
Ski Tále
PARK SNOW Donovaly
LS Jasenská dolina
LS Pezinská Baba+ Zochova chata
Ski Blanc Ostrý grúň
SNOWPARADISE Veľka Rača
Vrátna Malá Fatra
LS Martinky
Relax Center Plejsy
LS Salamandra
SKILAND Stará Myjava
Skalka arena
FUN PARK Žiarce
SKI Čertov Javorníky

 

Termín súťaže: od 4.1.2019 do 22.1.2019 vrátane. Poskytovateľom výhry sú lyžiarske strediská uvedené vyššie.

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Kompletné podmienky súťaže: Pre zapojenie do súťaže je potrebné do komentu napísať,v akom lyžiarskom stredisku by si chcel lyžovať/snowboardovať, a označiť niekoho, kto tiež môže súťažiť. Následne môžeš lajknúť súťažný príspevok a zdieľať ho. 

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom 22.1.2019. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto webovej a FB stránke ISIC – medzinárodný preukaz študenta zástupcom CKM SYTS.

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne do 12.02.2019.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s tým, že organizátor súťaže je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracúvať jeho osobné údaje, t.j. meno, priezvisko a adresa, na marketingové účely kedykoľvek v budúcnosti, pričom k osobným údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje získané zákonným spôsobom. Súťažiaci poskytuje týmto pre prípad získania výhry aj súhlas s využitím osobných údajov (meno, priezvisko, adresa) na ich prezentáciu a spracovanie v propagačných materiáloch organizátora súťaže, v oznamovacích prostriedkoch a na internete, a to výlučne na marketingové účely.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, súhlas s ich spracovaním a prechovávaním pre účely realizácie súťaže je súčasťou podmienok účasti v súťaži. Súťažiaci si je vedomý svojich práv v zmysle ustanovenia § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »