fbpx

Veľká skipasová súťaž-podmienky pre ZŠ a SŠ - ISIC

Výhercovia

Viktoriaorendasova@gmail.com

ivana.dragonova@gmail.com

lpalaticka@gmail.com

barcamatejkov@gmail.com

peterredvai@gmail.com

duricovamaria6@gmail.com

fronkova.saska@gmail.com

richard.huljak@gmail.com

tereza.kopcakova@gmail.com

ninapel2003@gmail.com

dobos.csenge@gmail.com

ajka.sig@gmail.com

liviasabolova112@gmail.com

megidudus@gmail.com

hena7p@gmail.com

buliak.matusko@gmail.com

h.cejka@gmail.com

kristinafulopova22@gmail.com

tamara.timockova@gmail.com

capriox098@gmail.com

vincentbohme21@gmail.com

lala.ha2001@gmail.com

cs.karolina1999@gmail.com

biamiskova69@gmail.com

timea.tretjakova3@gmail.com

lejka19@gmail.com

michaela.urbanova225@gmail.com

lenka0mesarosova0@gmail.com

Podmienky súťaže: súťaž na FB o skipasy s ISIC/EURO<26tkou

Pre zapojenie do súťaže je potrebné odpovedať správne na tri otázky v tomto kvíze: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSfGlvCgaLx_fGf8ic4Ir_qaYr_0NzFLrZoKKuvyI0vJFWGg/viewform?usp=sf_link a pripojiť svoju emailovú adresu a číslo preukazu.

Do losovania budú zaradení iba držitelia platných preukazov ISIC/EURO 26, ktorí sa po kontaktovaní ohľadom výhry preukazom preukážu.

Vyhlasovateľ súťaže:

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťažíme o: skipasy v nasledujúcich strediskách:

 

Tatry Mountain Resorts Vysoké Tatry
Tatry Mountain Resorts Jasná
SKI PARK Kubínska hoľa
Malinô Brdo SKI and Bike park
Oravská Lesná, Orava snow
Ski Tále
PARK SNOW Donovaly
LS Jasenská dolina
LS Pezinská Baba+ Zochova chata
Ski Blanc Ostrý grúň
SNOWPARADISE Veľka Rača
Vrátna Malá Fatra
LS Martinky
Relax Center Plejsy
LS Salamandra
SKILAND Stará Myjava
Skalka arena
FUN PARK Žiarce
SKI Čertov Javorníky

Termín súťaže: od 4.1.2019 do 22.1.2019.Poskytovateľom výhry sú lyžiarske strediská spomenuté vyššie. Súťaže sa môže zúčastniť každý držiteľ platného preukazu ISIC/EURO26, ktorý splní súťažné podmienky.

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Pre zapojenie do súťaže je potrebné odpovedať správne na tri otázky v tomto kvíze: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSfGlvCgaLx_fGf8ic4Ir_qaYr_0NzFLrZoKKuvyI0vJFWGg/viewform?usp=sf_link a pripojiť svoju emailovú adresu a číslo preukazu.

Do losovania budú zaradení iba držitelia platných preukazov ISIC/EURO 26, ktorí sa po kontaktovaní ohľadom výhry preukazom preukážu.

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výherca spomedzi zapojených, ktorý splní podmienky súťaže, bude vyžrebovaní náhodným výberom 22.1.2019. Žrebovanie bude vykonávať zástupca združenia CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na webovej stránke www.studentskypreukaz.sk, na Facebook stránke ISIC EURO 26 preukaz žiaka strednej a základnej školy a informovaní prostredníctvom správy na Facebooku, telefonicky alebo emailom. Určenie víťaza je definitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne 12.02.2019 a budú zasielané na adresu výhercu.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 3 dní od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »