fbpx

Poskytovanie zľavy na cestovanie vlakom ZSSK pre držiteľov preukazov ISIC aj na základe virtuálneho preukazu ISIC v mobile - ISIC

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s opatreniami na ochranu zdravia pred COVID-19, ktoré sú v rôznej miere v platnosti na vysokých školách, niektorí študenti nemajú možnosť si riadne fyzicky predĺžiť platnosť svojho preukazu študenta ISIC – a to či už vizuálne, teda nalepením známky ISIC 09/2021, alebo aj elektronicky (predĺženie platnosti uvedenej v čipe), teda priložením preukazu k terminálu.

 

V tejto súvislosti Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) urobila mimoriadne a ústretové rozhodnutie v záujme študentov o úprave podmienok preukazovania sa pre účely nároku na zľavnené cestovné vlakom (vrátane bezplatnej dopravy).

 

Aktuálne, pri kontrole nároku na zľavu na cestovanie vlakom ZSSK sú pre držiteľov čipových preukazov ISIC vydaných školami na Slovensku podmienky nasledovné:

  • Platnosť preukazu ISIC pre akademický rok 2020/2021 evidovaná v ISIC aplikácii je plnohodnotne akceptovaná ako doklad potvrdzujúci status denného študenta a nárok na zľavnené cestovné vlakom
  • Ak má študent platný preukaz ISIC v mobile, nie je potrebné preukazovať platnosť preukazu vizuálne vo forme známky ISIC 09/2021 (napr. ak si študent nemohol prísť známku osobne na školu vyzdvihnúť)
  • Ak má študent platný preukaz ISIC v mobile, nie je nevyhnutné, aby bola predĺžená dopravná časť čipu v preukaze ISIC (napr. ak si študent nemohol priložiť preukaz k terminálu)

 

V praxi to znamená, že ak sprievodca nebude vedieť skontrolovať platnosť fyzicky vydaného preukazu či už elektronicky v čipe, prípadne vo forme známky ISIC 09/2021 nalepenej na preukaze, plnohodnotne bude akceptovať aj platný preukaz ISIC zobrazený cez mobilnú aplikáciu ISIC.

Tieto podmienky platia do odvolania.

Takto vyzerá platný preukaz ISIC v mobilnej aplikácii:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilnú aplikáciu ISIC si každý študent môže stiahnuť tu: https://isic.sk/isic-demo-aplikacia/.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »