fbpx

Poďte s nami pomôcť Samkovi - ISIC

Prečítajte si Samkov príbeh tu https://bit.ly/2m6Ikrk

Prečo pomáhať druhým?

Tým, že darujete svoj čas, energiu a peniaze druhým, nielen že zlepšujete svet, ale aj sami seba. Prieskumy ukazujú, že samotný akt vracania vašej komunite zvyšuje pocit šťastia, pohody, a zlepšuje zdravie. Tu je sedem vedeckých výhod pomáhania ľuďom v núdzi.

  1. VĎAKA POMOCI OSTATNÝM môžete žiť dlhšie

Chcete si predĺžiť životnosť? Zamyslite sa nad pravidelnou pomocou v jedálni alebo nad trénovaním basketbalového tímu na rizikovej strednej škole. Výskum ukázal, že takéto druhy aktivít môžu zlepšiť zdravie spôsobmi, ktoré dokážu predĺžiť váš život, ak sa vykonávajú pravidelne- dobrovoľníci prejavujú zvýšenú schopnosť zvládať stres a odolávať chorobám, ako aj zníženú mieru depresie a zvýšenú spokojnosť so svojim životom. Môže to byť preto, že dobrovoľníctvo znižuje osamelosť a zlepšuje náš spoločenský život- toto sú faktory, ktoré významne ovplyvňujú dlhodobé zdravie.

  1. DOBROČINNOSŤ JE NÁKAZLIVÁ

Keď jeden človek vykoná dobrý skutok, spustí reťazovú reakciu ďalších dobrých skutkov. Jeden výskum dokázal, že je pravdepodobnejšie, že ľudia budú štedrí keď vidia iných robiť to isté. Ak sa tento efekt preženie celou komunitou, môže inšpirovať desiatky jednotlivcov, aby urobili zmenu.

  1. SME ŠŤASTNÍ KEĎ POMÁHAME DRUHÝM

Jeden tím sociológov sledoval v priebehu piatich rokov 2000 ľudí a zistil, že Američania, ktorí sami seba označili za „veľmi šťastných“, sa zapojili do dobrovoľníckych činností na minimálne 5,8 hodín za mesiac. Zvýšený pocit pohody môže byť vedľajším produktom fyzickej aktivity, ktorú má dobrovoľníctvo za následok, alebo preto, že sme vďaka nemu viac spoločensky aktívni. Vedci sa tiež domnievajú, že vrátenie komunite poskytuje jednotlivcom duševnú podporu neurochemickým pocitom odmeny.

  1. POMOC INÝM Môže zMIERNIŤ chronickú bolesť

Jeden prieskum ukázal, že ľudia, ktorí trpeli chronickou bolesťou a skúšali pracovať ako dobrovoľníci časom pocítili zmiernenie svojich príznakov.

  1. POMOC DRUHÝM ZNIŽUJE KRVNÝ TLAK

Ak ste vystavení riziku srdcových problémov, lekár vám pravdepodobne povedal, aby ste obmedzili červené mäso, alebo hodiny, ktoré strávite pri stresujúcej práci. Tiež by ste ale mali niečo pridať do svojho denného režimu- pravidelné dobrovoľníctvo. Jeden výskum ukázal, že starší ľudia, ktorí pracovali ako dobrovoľníci aspoň 200 hodín ročne znížili riziko vysokého tlaku až o neuveriteľných 40 percent. Dôvodom mohlo byť aj to, že im dobrovoľníctvo poskytlo viac spoločenských príležitostí, ktoré pomáhajú zmierniť osamelosť a stres, ktorý ich často sprevádza.

  1. POMOC DRUHÝM PODPORUJE POZITÍVNE SPRÁVANIE U TÍNEDŽEROV

Sociológovia tvrdia, že tínedžeri, ktorí pracujú ako dobrovoľníci, majú o sebe lepšiu mienku a rovnako aj lepšie známky.

  1. VĎAKA POMOCI OSTATNÝM SME CIEĽAVEDOMEJŠÍ A SPOKOJNEJŠÍ

Hľadáte vo svojej každodennej existencií hlbší význam? Štúdie ukazujú, že dobrovoľníctvo zvyšuje celkový zmysel a totožnosť jednotlivca- najmä ak už nemá v živote presne určenú rolu ako „pracovník“ či „rodič“.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »