fbpx

Ďalší partneri preukazu ISIC a ISIC/EURO<26

TASR vytvorila pre všetky školské informácie samostatný, bezplatne dostupný internetový portál Školskýservis.sk. Servis tvoria správy z TASR, ale hlavne multimediálne informácie prispievateľov z radov žiakov, študentov, pedagógov. TASR má v súčasnosti vybudovaný široký okruh spravodajcov zo škôl, ktorí denne posielajú na web svoje novinky. TASR im vydáva redakčné novinárske preukazy Redaktor-junior a Redaktor – spolupracovník.
Web si získal široký okruh návštevníkov, ktorí denne pribúdajú. TASR ponúka študentom šablóny na tvorbu školských online médií a časopisov – www.skolskenoviny.skOkrem šiestich šablón v šiestich farebných mutáciách ponúka redakčný systém prácu s agentúrnymi správami, fotografiami či s pôvodnými školskými správami. Online médiá majú výstup do PdF s možnosťou tlače časopisu. Nechýba ani blogovací systém. Služba je ZADARMO.

V prípade záujmu o spoluprácu neváhajte TASR Školský servis kontaktovať tak, ako to urobili stovky vašich spolužiakov, spolužiačok, kolegov, kolegýň, učiteľov, učiteliek, riaditeľov… Podeľte sa o dianie na vašej škole s verejnosťou prostredníctvom rešpektovanej novinárskej značky TASR.
Pokiaľ máte záujem prispievať na portál aj vy, vytvorte si registráciu, alebo sa prihláste e-mailom na mail skolskyservis@tasr.sk.

EUNIS Slovensko je združenie, ktorého poslaním je vytvárať pre slovenské vysoké školy platformu umožňujúcu a podporujúcu ich spoluprácu s cieľom navzájom si pomáhať pri vývoji kvalitných informačných systémov a riešení ďalších problémov v oblasti používania informačných technológií.

Cieľom združenia EUNIS Slovensko je aj spolupráca s inými národnými a medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa oblasťou používania informačných technológií vo vysokoškolských inštitúciách, predovšetkým s Európskou organizáciou pre univerzitné informačné systémy EUNIS, ktorej je združenie členom. Združenie má úzke vzťahy s partnerským združením EUNIS-CZ pôsobiacim v Čechách.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »