fbpx

Preukaz študenta ISIC a preukaz žiaka ISIC/EURO<26 ako knižničný preukaz

Držitelia preukazu študenta vysokej školy ISIC a preukazu žiaka strednej alebo základnej školy ISIC/EURO<26 ich môžu jednoducho využívať aj ako knižničné preukazy. Pri registrácii v knižnici si nemusia nechať vystaviť identifikačnú kartu čitateľa, ale preukážu sa svojím preukazom ISIC alebo ISIC/EURO<26. Knižnica si ich preukaz zaeviduje v systéme a pri návtevách sa čitateľ preukazuje už len svojím ISIC-om. Na identifikáciu sa používa číslo čipu, ktorý je súčasťou preukazu.

Prečo použiť preukaz ISIC ako knižničný preukaz?

 

  1. nemáš veľa kariet, stačí Ti jedna na všetko – aj viac knižničných preukazov 🙂
  2. šetríš peniažky – nemusíš platiť za vydanie identifikačnej karty čitateľa

 

Preukaz študenta ISIC a preukaz žiaka ISIC/EURO<26 sa dá použiť ako knižničný preukaz jednak v knižniciach prislúchajúcich k vysokým školám (ktoré zároveň preukazy ISIC aj vydávajú), jednak vo verejných knižniciach zapojených v projekte.

Zoznam verejných knižníc akceptujúcich preukazy ISIC a ISIC/EURO<26 ako knižničné karty
PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »