fbpx

Interné funkcie preukazu študenta ISIC na vysokých školách

Univerzitný preukaz študenta ISIC nie je len identifikačným preukazom, ktorým študent preukazuje svoju príslušnosť k danej vysokej škole alebo univerzite. Univerzity a vysoké školy využívajú študentské preukazy v súvislosti s mnohými funkcionalitami v ich internom prostredí.

Každá univerzita a vysoká škola si sama určuje, na čo všetko bude interne preukazy využívať. Keďže preukaz má v sebe integrovaný bezkontaktný čip, najčastejšie používanými aplikáciami, kde sa preukazy využívajú, sú prístupové systémy do budov, priestorov a miestností vysokej školy, stravovacie systémy, evidencia ubytovaných na internátoch, knižničné systémy a evidencia čitateľov, elektronická peňaženka a možnosť platieb v prostredí školy (napr. za kopírovanie, tlač materiálov a podobne).

Viac konkrétnych informácií o funkciách preukazu na jednotlivých univerzitách a vysokých školách je uvedených priamo na webových stránkach škôl.

Zoznam vysokých škôl vydávajúcich preukazy študenta ISIC a ich webových stránok
PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »