fbpx

Ako aktivovať preukaz ISIC/EURO

Ako aktivovať preukaz ISIC/EURO<26 v doprave?

Myslíte si, že pre predĺženie platnosti preukazu v doprave Vám stačí poslať 3 eurovú SMS? Nie je to celkom tak.

Pozrime sa na to, prečo je dôležité mať na preukaze ISIC/EURO<26 vždy aktuálnu známku.

1.  Preukaz ISIC/EURO<26 je medzinárodný preukaz, ktorý môže mať len študent denného štúdia. Držitelia preukazu majú nárok na množstvo výhod.

Platné členstvo je vyjadrené platným preukazom s vizuálnym označením platnosti. To znamená, že Preukaz ISIC/EURO<26 potvrdzuje status denného študenta len vtedy, ak má platnú známku alebo vytlačenú aktuálnu platnosť.

2. Predĺženie platnosti čipu (cez SMS) nie je predĺženie platnosti Preukazu ISIC/EURO<26, ale len predĺženie možnosti používať elektronickú peňaženku u vybraných dopravcov, ktorí majú elektronický systém od spoločnosti Transdata . (nie sú to všetci dopravcovia v SR).

3. Na Slovensku sa pri rôznych dopravcoch môžu študenti stretnúť s vizuálnym aj s čipovým overovaním platnosti preukazu. Spôsob, akým overuje status držiteľa preukazu Váš dopravca, nájdete v jeho tarifných podmienkach. Niektorí kontrolujú platnosť preukazu obidvomi spôsobmi. Preto je potrebné mať predĺženú platnosť preukazu vizuálne (známkou), aj elektronicky v čipe (sms).

4. Pre použitie Preukazu ISIC/EURO<26 na uplatnenie zľavy v doprave v zahraničí (napr. 75% zľava na vlaky a medzimestské autobusové spojenia v Českej republike), je potrebné mať vizuálne platný preukaz (so známkou), keďže v zahraničí kontrolujú len vizuálnu platnosť. Nie elektronickú.

Známku ISIC 09/2020,
ktorá potvrdzuje status denného študenta po celom svete v školskom roku 2019/2020, si môžete už
od 1.6.2019 kúpiť na svojej škole alebo na www.objednaj-preukaz.sk.
PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »