DÔLEŽITÝ OZNAM: Nezabudni si predĺžiť platnosť svojho preukazu známkou ISIC 09/2017

O nás

CKM SYTS je držiteľom licencií ISIC, EURO<26, ITIC na Slovensku. Tieto skratky sú označeniami medzinárodných identifikačných preukazov pre mladých ľudí, študentov a učiteľov, ktoré poskytujú zľavy a výhody v oblasti cestovania, športu, kultúry, zábavy…

CKM SYTS na Slovensku zabezpečuje rozvoj distribučnej siete preukazov a dohaduje nové zľavy a benefity pre ich držiteľov. Obchodnými partnermi CKM SYTS sú spoločnosti pôsobiace v oblastiach, ktoré sú využívané našimi cieľovými skupinami (šport, kultúra, cestovanie, zábava, nákup spotrebného tovaru, oblečenie, módne doplnky, počítače a pod.), stredné školy, poisťovne, Železničná spoločnosť Slovensko, vysoké školy, banky.

Združenie je členom medzinárodnej asociácie EYCA a ISIC Association.

EYCA (European Youth Card Association) – Európska asociácia kariet mládeže je medzinárodná organizácia združujúca 38 európskych krajín, ktoré budovaním siete zliav a výhod v rôznych oblastiach podporujú rozvoj mládeže v rámci Európy. Viac info na www.eyca.org

ISIC (International Student Identity Card) Association – Medzinárodná asociácia ISIC je medzinárodná organizácia, ktorej členovia vo svojich krajinách zabezpečujú výhody pre študentov, mladých ľudí a učiteľov na celom svete. Viac info na www.isic.org.


Preukazy ISIC umožňujú mladým ľuďom využívať:

  • zľavy v obchodoch, reštauráciách, športoviskách, vzdelávacích inštitúciách…
  • zľavy na vstupoch do divadiel, kín, na letné festivaly, koncerty, múzeí, galérií, historických pamiatok…
  • zľavy na poistenie, ubytovanie, letenky, autobusové lístky a iné cestovateľské produkty…

Máte záujem o preukaz? Môžete si ho objednať online po kliknutí tu.

Potrebujete duplikát preukazu? Pošlite nám Žiadosť o vystavenie_duplikátu.

Máte záujem poskytovať zľavu pre držiteľov ISIC preukazov? Napíšte nám.

Podmienky členstva: Podmienky členstvaPodmienky clenstva CKM SYTS 052014


Oznam pre členov Združenia CKM SYTS

Oznam pre členov Združenia CKM SYTS v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon č. 122/2013 Z.z.“)

Združenie CKM SYTS, so sídlom Vysoká 32, 814 45 Bratislava, zapísaná v registri združení vedenom MV SR, IČO: 31 768 164 („združenie CKM SYTS“) v súlade so zákonom č 122/2013 Z.z. oznamuje všetkým svojim členom, že združenie CKM SYTS ako prevádzkovateľ pre účely marketingu a marketingovej komunikácie poverilo spoločnosť Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1142/B („spoločnosť Orange Slovensko, a.s.“) a spoločnosť Digitale, spol. s r.o., so sídlom Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 43 964 176, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 50687/B („spoločnosť Digitale, spol. s r.o.“) ako sprostredkovateľov spracúvaním osobných údajov držiteľov preukazov v rozsahu: telefónne číslo, na účely zasielania SMS správ o benefitoch členom združenia CKM SYTS.

Zároveň združenie CKM SYTS všetkým svojim členom oznamuje, že osobné údaje držiteľov preukazov v rozsahu: meno, priezvisko, číslo preukazu a platnosť preukazu, sú združením CKM SYTS ako prevádzkovateľom zasielané do Centrálnej databázy členov (CCDB) vedenej ISIC Association (International Student Identity Card Asocciation) a do Centrálnej databázy (CCDB) EYCA Association (European Youth Card Association), v ktorých sú spracúvané na účely možnosti preverenia existencie a platnosti daného preukazu poskytovateľmi zliav v zahraničí.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »