fbpx

Súťaž: Vytvor animovaný minipríbeh

Čo treba urobiť, ak sa chceš zapojiť?

Preukaz ISIC/EURO<26 potrebuje predstaviteľov – ich mená sú Issac Isic a Rona Eurová.
Tvojou prvou úlohou je ich vymyslieť a vytvoriť, aby si ich následne mohol/la použiť vo svojom videu. Kreativite sa medze nekladú.

Issac Isic a Rona Eurová chcú zažiť niečo perfektné a zábavné so svojím preukazom ISIC/EURO<26.

Vytvor animovaný mini príbeh s Issacom a Ronou na tému
„PLAŤ MENEJ, ZAŽI VIAC, BUĎ ISIC“ alebo „BE COOL, PAY LESS, BE ISIC“,
z ktorého bude jasné, že Issac a Rona využijú nejakú zľavu s platným preukazom ISIC/EURO<26 a vďaka tomu prežijú niečo funny – zažijú alebo dostanú ooooveľa viac ako bez preukazu.

Ďalšie inštrukcie k videu:

Do svojho mini príbehu použi niektorú z týchto zliav (konkrétnu značku nemusíš uvádzať):
stravovanie (napr. zľava v McDonald’s, Subway)
nákup oblečenia (napr. zľava v Reserved, Cropp, House)
návšteva kina (napr. zľava v Cinemax, Cinema City, Mlyny Cinemas, Ster Century)
nákup elektroniky (napr. zľava v Hej.sk, Alza.sk)
nákup potravín (napr. zľava v Kraj, Terno)

Technické požiadavky a účasť v súťaži:

Dĺžka animovaného mini príbehu: 15-20 sekúnd
termín pre vytvorenie a zaslanie videa: 20.7.2020
emailová adresa pre zaslanie videa: sutaz@ckmsyts.sk
technická špecifikácia videa: animované video pre uverejnenie na Instagrame a Facebooku, tzn. štvorcový rozmer 1200x1200px, formát mp4

Na stiahnutie, pre tvoje video 🙂

O čo hráme? 

Čo získaš?

Animované príbehy, ktoré splnia vyššie uvedené podmienky zverejníme dňa 24.7.2020 na našom Facebooku/Instagrame a spustíme hlasovanie o najlepšie animované video. Tri videá, ktoré do 31.7.2020 získajú najviac lajkov, vyhrajú zaujímavé ceny:

1. cena: Grafický tablet 
2. cena: Instax mini fotoaparát s puzdrom a filmami
3. cena: Externý disk 1 TB
Jeden z vás získa aj exkluzívnu CELOROČNÚ SPOLUPRÁCU na tvorbu 10 animovaných videí s odmenou vo výške 1000€
Tím ISIC/EURO<26 vyberie do 31.7.2020 animované video, ktorého tvorca získa CELOROČNÚ SPOLUPRÁCU na tvorbu 10 animovaných videí s odmenou vo výške 1000€! Okrem finančnej odmeny získa samozrejme aj zviditeľnenie a propagáciu seba a svojej tvorby cez všetky kanály ISIC a EURO<26.
Zvyšné podmienky súťaže

Vyhlasovateľ súťaže:

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťažíme o

Vyššie uvedené ceny.

Termín súťaže: od 29.6.2020- 20.7.2020

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži. Poskytovateľom výhry je DATART. 

Čo musíš urobiť? Podmienky písané vyššie.

 

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vybraní podľa splnenia kreatívnej idei zadanej vyššie 31.7.2020. Výber bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto webovej stránke www.isic.sk a upovedomení na príslušnej Fanpage na FB zástupcom CKM SYTS. V prípade upovedomenia o výhre sa musí potenciálny výherca preukázať preukazom ISIC alebo EURO<26,ktorý musí byť v čase vyhodnotenia platný. 

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne do 21.8.2020.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 kalendárneho týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, zaniknutia nároku v dôsledku porušenia pravidiel, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. Výhercom sa nemôže stať zamestnanec združenia CKM SYTS ani jeho rodinný príslušník. 

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »