fbpx
Skipasová súťaž ISIC 2019
VÝHERCOVIA:

AK SA TU NÁJDEŠ, NAPÍŠ NÁM SPRÁVU NA FANPAGE TU: https://www.facebook.com/ISICslovakia/ 

S ČÍSLOM TVOJHO PREUKAZU ISIC, ZAČÍNA SA NA S 421. 

 

1x celodenný skipas, platný v celom rezorte TMR

Tatry Mountain Resorts Jasná, Tatry Mountain Resorts Vysoké Tatry

Michaela Žiačiková

 

2x celodenný skipas 

ORAVA SKI and BIKE PARK, Kubínska hoľa

Dominika Balalová

Nikola Cubinková

 

4x celodenný skipas 

SKI AND BIKE FAMILY PARK Malinô Brdo

Dominik Pavlíček

Kristína Cichová

Natália Caletková

Linda Vöröšová

 

2x celodenný skipas

Tále Ski,Golf & Hotel Resorts

Dorota Bystrianska

Timea Kuruczová

 

2x 7hodinový skipas   

PARK SNOW Donovaly

Ema Marušáková

Mariana Kompanová

 

4x celodenný skipas

Jasenská dolina – Kašová a Lehota

 Natália Klimová

 

4x celodenný skipas

Lyžiarske stredisko Baba, Pezinok

 

Tatiana Bartková

Jakub Hennel

 

4x celodenný skipas

Vrátna Free time zone

Edita Illichmanová

Martina Zimenová

Vladimír Bechný

Alica Zagrapanová

 

4x celodenný skipas

Winter Park Martinky

 Simona Juríková

Beáta Šalyová

Tomáš Sadloň

Alena Havranová

 

4x celodenný skipas 

Salamandra Resorts

Eva Talárová

Adriana Pálková

Karin Maliniaková

 Ľubica Repková

 

2x celodenný skipas 

ORAVA SNOW, Oravská Lesná

Karin Miksádová

Terézia Gubalová

 

4x celodenný skipas 

SnowParadise Veľká Rača Oščadnica

Kristína Masnicová

Lenka Hrnčárová

Monika Žabková

Matúš Koník

 

1x celodenný skipas

Relax Center Plejsy

Dominika Karchová

 

 

Všeobecné pokyny: 

Súťažíme o Skipasy do rôznych stredísk v sezóne 2019/2020- skipas je možné využiť počas tejto sezóny v termíne od 7.1-30.4.2020. Pred zapojením sa do súťaže, si prosím vyber ten, ktorý ťa najviac zaujíma nižšie. Pokiaľ bude tvoj preferovaný skipas obsadený, súťažíme ďalej a žrebujeme náhradníkov. Ktorý náhradník sa ozve skôr, má väčšiu šancu, že jeho preferovaný skipas do daného strediska bude voľný.

Termín súťaže: od  7.1.2020-2.02.2020.

Skipasy v súťaži:

ISIC VŠ:

1x celodenný skipas, platný v celom rezorte TMR

Tatry Mountain Resorts Jasná, Tatry Mountain Resorts Vysoké Tatry

(Odporúčame Park Ski School  – nie je súčasťou skipasu)

 

2x celodenný skipas 

ORAVA SKI and BIKE PARK, Kubínska hoľa

 

4x celodenný skipas 

SKI AND BIKE FAMILY PARK Malinô Brdo

 

2x celodenný skipas

Tále Ski,Golf & Hotel Resorts

 

2x 7hodinový skipas   

PARK SNOW Donovaly

(odporúčame ubytovanie Apartmánový dom Spiežovec Donovaly   nie je súčasťou skipasu)

 

4x celodenný skipas

Jasenská dolina – Kašová a Lehota

 

4x celodenný skipas

Lyžiarske stredisko Baba, Pezinok

 

4x celodenný skipas

Vrátna Free time zone

 

4x celodenný skipas

Winter Park Martinky

 

4x celodenný skipas 

Salamandra Resorts

 

2x celodenný skipas 

ORAVA SNOW, Oravská Lesná

 

4x celodenný skipas 

SnowParadise Veľká Rača Oščadnica

 

1x celodenný skipas

Relax Center Plejsy

 

Kompletné podmienky súťaže:

Pre zapojenie do súťaže je potrebné, aby súťažiaci s platným preukazom ISIC, študujúci na VŠ alebo UNI, označili do komentára pod príspevok na fanpage ISIC- Medzinárodný preukaz študenta, svojho kamaráta, ktorý sa tiež môže zúčastniť a napísať tiež, o ktorý skipas (do ktorého strediska) má záujem.

V prípade výhry sa musí súťažiaci zástupcovi CKM SYTS preukázať platným, prolongovaným preukazom ISIC na školský rok 2019/2020.

 

Vyhlasovateľ súťaže:

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaž o rôzne skipasy do rôznych lyžiarskych stredísk vyššie uvedených. 

 

Termín súťaže: od  7.1.2020-2.02.2020. Poskytovateľom výhry sú lyžiarske strediská Tatry Mountain Resorts Jasná, Tatry Mountain Resorts Vysoké TatryWinter Park Martinky, ORAVA SNOW, Oravská Lesná, SKI AND BIKE FAMILY PARK Malinô Brdo, Jasenská dolina – Kašová a Lehota, Lyžiarske stredisko Baba, Pezinok, Vrátna Free time zone, PARK SNOW Donovaly, Salamandra Resorts, SnowParadise Veľká Rača Oščadnica, Tále Ski,Golf & Hotel Resorts, ORAVA SKI and BIKE PARK, Kubínska hoľa, Relax Center Plejsy.

 

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Pre zapojenie do súťaže je potrebné, aby súťažiaci s platným preukazom ISIC, študujúci na VŠ alebo UNI, označili do komentára pod príspevok na fanpage ISIC- Medzinárodný preukaz študenta, svojho kamaráta, ktorý sa tiež môže zúčastniť a napísať tiež, o ktorý skipas (do ktorého strediska) má záujem.

V prípade výhry sa musí súťažiaci zástupcovi CKM SYTS preukázať platným, prolongovaným preukazom ISIC na školský rok 2019/2020.

 

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Súťaž sa ukončí 2.02.2020. Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom najneskôr do 4.02.2020. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto webovej stránke www.isic.sk a upovedomení na príslušnych Fanpage na FB zástupcom CKM SYTS. V prípade upovedomenia o výhre sa musí potenciálny výherca preukázať preukazom ISIC, ktorý musí byť v čase vyhodnotenia platný (prolongovaný na aktuálny školský rok/kalendárny rok).

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne do 20.02.2020.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 kalendárneho týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca, a to náhradným žrebovaním zástupcom CKM SYTS. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi/ nie je možné ju prenechať inej osobe. V prípade zaniknutia výhry (v dôsledku porušenia/nesplnenia podmienok) alebo odmietnutia, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. 

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »