fbpx

Čo je Preukaz žiaka ISIC/EURO<26?

Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 je multifunkčný preukaz dostupný pre žiakov stredných a základných škôl vo veku od 6 rokov. Žiaci ho môžu získať priamo cez svoju strednú alebo základnú školu a množstvo fukcií a výhod prináša nielen samotným žiakom a ich rodičom, ale aj strednej alebo základnej škole, ktorú navštevujú a ktorá im preukaz vydáva.

Preukaz ISIC/EURO<26 platný pre aktuálny šk. rok má vyznačenú platnosť 09/2020. Ak ju na preukaze nemáš, neváhaj 😉

Doplň si známku ISIC 09/2020 a využívaj svoj preukaz NAPLNO – na všetky zľavy, ktoré Ti prináša!

Funkcie preukazu ISIC/EURO<26

Identifikačný preukaz žiaka školy

Na preukaze sa uvádza, ktorú škola žiak navštevuje. Nahrádza papierový preukaz žiaka školy, na preukaze je logo a názov školy, osobné údaje a fotografia žiaka a slúži na identifikáciu žiaka v škole alebo mimo nej.

Čipová karta na dopravu

Preukaz je možné použiť ako dopravnú kartu v MHD, SAD a na železniciach. Nahrádza papierové potvrdenie o návšteve školy pre potreby dopravcov a tri samostatné preukazy, na základe ktorých má žiak strednej školy nárok na zľavnené cestovné v MHD, na linkách SAD a na železniciach. Vďaka čipu umiestnenému v preukaze stačí žiakovi jediný preukaz, ktorý môže používať na všetky tri druhy dopravy.

Viac o preukaze v doprave

Medzinárodný identifikačný preukaz študenta ISIC

Zelená strana preukazu a známka ISIC na aktuálny školský rok tvorí licenciu ISIC (International Student Identity Card) a zabezpečuje, že držiteľ preukazu je všade na svete považovaný za študenta denného štúdia. Vďaka tomu má k dispozícii viac ako 110.000 zliav a výhod na Slovensku a vo svete. Miesta, kde je možné ISIC zľavy a výhody využiť, sú zvyčajne označené nálepkou s logom ISIC.

Zoznam zliav na ISIC na Slovensku

Zoznam zliav na ISIC vo svete

Európska karta mládeže EURO26

Modrá strana preukazu a známka ISIC na aktuálny školský rok tvorí licenciu EURO<26. Licencia EURO<26 sprístupňuje viac ako 50.000 zliav a výhod na Slovensku a v Európe. Miesta, kde je možné licenciu EURO<26 využiť, sú zvyčajne označené nálepkou s logom EURO<26.

Zoznam zliav na EURO<26 na Slovensku

Zoznam zliav na EURO<26 v Európe

Čipová karta, ktorá nahrádza papierové stravné lístky

Vďaka čipu vloženému v preukaze je možné preukaz využívať aj ako elektronický stravný lístok. Podmienkou je, že škola má zakúpený stravovací systém, v rámci ktorého je možné použiť čipové preukazy.

Prístupová čipová karta

Vďaka čipu vloženému v preukaze je možné preukaz využívať aj na evidenicu dochádzky alebo umožňovanie prístupu do budov a priestorov školy. Podmienkou je, že škola má zakúpený dochádzkový alebo prístupový systém, v rámci ktorého je možné použiť čipové preukazy.

Preukaz do knižnice

preukaz je možné používať aj ako identifikačný preukaz čitateľa vo vedeckých a univerzitných knižniciach, takže nie je potrebné platiť za knižničný preukaz.

Ako predĺžiť platnosť preukazu ISIC/EURO<26 na ďalší rok

Platnosť preukazu žiaka ISIC/EURO<26 je vždy na jeden školský rok. Jeho platnosť na ďalší školský rok sa predlžuje nasledovne:

ISIC známkou (nálepkou)

Licencia ISIC a EURO<26 sa predlžuje zakúpením známky ISIC na nový školský rok. Známka stojí 10€. Dostanete ju priamo na škole, na www.objednaj-preukaz.sk alebo v pobočke CKM 2000 Travel v Bratislave.

Skontrolujte si, či máte na preukaze známku ISIC na nový školský rok. Bez aktuálnej známky ISIC bude preukaz neplatný na 150.000 zliav a výhod na Slovensku a v zahraničí, ktoré sú viazané na platnú licenciu ISIC a EURO<26.

Karta je vždy platná od 1.9. do 30.9. nasledujúceho roka. Pre aktuálny školský rok potrebujete známku ISIC 09/2020 – preukaz s ňou je platný do 30.9.2020.

Obnov si platnosť preukazu ISIC/EURO<26 na ďalší školský rok, známkou ISIC 09/2020 najneskôr do 30.06.2019 a môžeš vyhrať Apple Airpods, KLIK sem.

Na preukazy vydané pred 1.6.2016 sa lepí známka na zadnú (modrú) stranu.


Na preukazy vydané od 1.6.2016 sa lepí známka na prednú (zelenú) stranu.

Priložením k terminálu

Priložením preukazu k stredoškolskému terminálu sa predlžuje elektronická platnosť čipu v preukaze pre účely použitia preukazu ako dopravnej karty.

VIac informácií ako postupovať je uvedených na webe spoločnosti TransData, ktorá funkčnosť preukazu ako dopravnej karty zabezpečuje –  www.transcard.sk.

Pre účely dopravy je karta platná od 1.7. do 30.6. nasledujúceho roka. Pre ďalšiu platnosť je potrebné kartu priložiť k terminálu. V aktuálnom školskom roku je čip v preukaze po priložení na terminál platný do 30.6.2020.

 

Ďalšie otázky?

Ak by ste na tejto stránke alebo na stránke www.euro26.sk nenašli všetky potrebné informácie a odpovede na svoje otázky, zavolajte nám na číslo +421 2 3210 1970 (volanie je za cenu miestneho hovoru) alebo nám napíšte na emailovú adresu recepcia@ckmsyts.sk. Informácie o použití preukazu v doprave (MHD, SAD a železnice) nájdete na www.transcard.sk.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »