fbpx

Predĺženie platnosti preukazu žiaka SŠ/ZŠ ISIC/EURO<26 na ďalší rok

Platnosť preukazu žiaka ISIC/EURO<26 je vždy na jeden školský rok. Jeho platnosť na ďalší školský rok sa predlžuje nasledovne:

ISIC známkou (nálepkou)

Licencia ISIC a EURO<26 sa predlžuje zakúpením známky ISIC na nový školský rok. Známka stojí 10€. Dostanete ju priamo na škole a to v termíne od 1.6.-31.10., alebo celoročne na www.objednaj-preukaz.sk.

Skontrolujte si, či máte na preukaze známku ISIC na nový školský rok. Bez aktuálnej známky ISIC bude preukaz neplatný na 150.000 zliav a výhod na Slovensku a v zahraničí, ktoré sú viazané na platnú licenciu ISIC a EURO<26.

Karta je vždy platná od 1.9. do 30.9. nasledujúceho roka. Pre nový školský rok potrebujete známku ISIC 09/2021 – preukaz s ňou je platný do 30.9.2021.Priložením k terminálu

Priložením preukazu k stredoškolskému terminálu sa predlžuje elektronická platnosť čipu v preukaze pre účely použitia preukazu ako dopravnej karty.

VIac informácií ako postupovať je uvedených na webe spoločnosti TransData, ktorá funkčnosť preukazu ako dopravnej karty zabezpečuje –  www.transcard.sk.

Pre účely dopravy je karta platná od 1.7. do 30.6. nasledujúceho roka. Pre ďalšiu platnosť je potrebné kartu priložiť k terminálu. V aktuálnom školskom roku je čip v preukaze po priložení na terminál platný do 30.6.2020.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »