fbpx
Letná challenge s preukazom ISIC a EURO<26 je tu! Pošli nám najbláznivejšiu fotografiu so svojim preukazom, ktorú vyfotíš počas letného cestovania a si v hre o parádny pobyt v Budapešti s CK SATUR a množstvo ďalších cien- powerbanky, osušky a set hier, s ktorými si užiješ kopec letnej zábavy. 

Ako sa zapojiť? 

Zapojiť sa môžeš tak, že na svoj Instagram profil uverejníš fotografiu v téme: ,,Najbláznivejšia fotografia s preukazom ISIC alebo EURO<26″, ktorú vyfotíš pri letnom cestovaní, a to doma alebo v zahraničí. Či už budeš na kupku, na horách, pri vode alebo pozerať pamiatky napr. v Paríži :), ISIC či EURO<26 si môžeš zobrať kamkoľvek. Nezabudni, že tvoj preukaz ISIC musí byť platný na aktuálny školský rok alebo EURO<26 platný v období vyhodnotenia súťaže a tvoj profil na IG by mal byť verejný, aby sme fotku videli. Použi hashtag #isicleto alebo #euro26leto. 

Pokiaľ nemáš Instagram účet, zapojiť sa môžeš tak, že pošleš fotografiu na sutaz@ckmsyts.sk . 

 

 

Kto sa môže zapojiť? 

Zapojiť sa môžu všetci držitelia platných preukazov ISIC a EURO<26.

Preukazy ISIC musia byť prolongované na aktuálny školský rok a EURO<26 by mal byť platný v dobe vyhodnocovania súťaže- 26.8. 2019.

O čo hráme? 

Hráme o 1. cenu: Pobyt v Budapešti pre 2 osoby od CK SATUR na víkend(jedna noc), s raňajkami a dopravou a sprievodcom CK SATUR.

Pobyt je možné prebrať si na termín 28.9.-29.9 alebo 14.-15.12..

Ostatných 9 fotografií, ktoré vyberie zástupca CKM SYTS (usporiadateľ súťaže) náhodným výberom, bude ocenených cestovateľským balíčkom: powerbanka, osuška, sada hier.

Kedy a ako vyhodnocujeme? 

Výhercov žrebuje zástupca CKM SYTS náhodným výberom. Súťaž trvá od 24.6.-26.8. 2019. Žrebovanie prebehne 26.8.2019.

Výherca bude kontaktovaný cez svoj Instagram účet do súkromnej správy alebo cez emailovú adresu.

Na to, aby si sa mohol zapojiť do challenge, musíš mať platný preukaz.

Ak nemáš, zakúp si známku alebo preukaz ISIC Klasik jednoducho tu: https://www.objednaj-preukaz.sk/kategoria-produktu/som-student/

Ak nemáš preukaz EURO<26, zakúp si ho jednoducho tu: http://www.objednaj-preukaz.sk/kategoria-produktu/som-mlady/

Oficiálne podmienky súťaže

Kompletné podmienky súťaže: Pre zapojenie do súťaže je potrebné vyfotiť svoju originálnu fotografiu v tematike: Najbláznivejšia fotografia s preukazom ISIC alebo EURO<26. Súťažiaci ju odfotí pri letnom cestovaní s preukazom. Súťažiaci ju musí zdieľať verejne na svojom účte, a označiť ju hashtagom #isicleto #euro26leto. Potrebné je aj follovnúť účet na Instagrame isic_euro26.

 

Ten, kto nemá Instagram účet, môže posielať fotografie na sutaz@ckmsyts.sk.

 

Vyhlasovateľ súťaže:

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaž o:

1x pobyt v Budapešti pre dve osoby na víkend od CK SATUR, nájdeš tu: https://www.satur.sk/poznavacie-zajazdy/vikend-v-budapesti/

A o cestovateľské balíčky: powerbanka, osuška, sada hier.

 

 

Termín súťaže: od 24.6.-26.8. 2019. Poskytovateľom výhry je CK SATUR.

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Pre zapojenie do súťaže je potrebné vyfotiť svoju originálnu fotografiu v tematike: Najbláznivejšia fotografia s preukazom ISIC alebo EURO<26. Súťažiaci ju odfotí pri letnom cestovaní s preukazom.

Súťažiaci ju musí zdieľať verejne na svojom účte, a označiť ju hashtagom #isicleto #euro26leto. Potrebné je aj follovnúť účet na Instagrame isic_euro26.

 

Ten, kto nemá Instagram účet, môže posielať fotografie na sutaz@ckmsyts.sk.

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom 26.8.2019. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto webovej a IG stránke isic_euro26 a na Facebookových fanpage  ISIC – medzinárodný preukaz študenta a Karta mladých EURO<26 zástupcom CKM SYTS.

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne do 9.9.2019.

Súťažiaci zverejnením fotografie a zapojením sa do súťaže deklaruje, že fotografia je jeho vlastníctvom, nie je teda vlastníctvom tretej osoby, a môže ju ďalej verejne zdieľať a zapájať sa s ňou do súťaže. Deklaruje tiež, že tretia osoba si nemôže nárokovať na akékoľvek práva v súvislosti s uverejnením a používaním fotografie. V prípade takýchto nárokovaní sa organizátor súťaže dištancuje a neprevezme zodpovednosť za súťažiaceho. Súťažiaci dáva organizátorovi súťaže zapojením sa a splnením podmienok, právo na používanie súťažnej fotografie, jej zdielanie na webe a sociálnych sieťach.

Zvíťaziť nemôžu zamestnanci združenia CKM SYTS a ich rodinní príslušníci. Výhra je neprenosná, v prípade zaniknutia nároku na cenu (porušenie podmienok, nesplnenie), vyberie zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému vznikne nárok na výhru.

 

Do súťaže nebudú zaradené osoby, ktoré nesplnili akúkoľvek podmienku, ktorú zadal usporiadateľ súťaže. Nebudú zaradené osoby ktoré by použili neautorské fotografie alebo by sa iným konaním snažili narušiť pravidlá súťaže, alebo by ich konanie v súťaži vykazovalo znaky nečestného konania. Taktiež nebudú zaradené osoby, ktoré nemajú verejný profil na sociálnej sieti Instagram, čím nebudú ich fotografie viditeľné pre ostatných súťažiacich a pre organizátora. 

Výhercovia sa v prípade vylosovania musia preukázať platným preukazom ISIC, alebo EURO26. Výhry odosielame len v rámci Slovenskej Republiky. 

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou. 

 

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu, alebo vylúčiť akéhokoľvek súťažiaceho v prípade nesplnenia podmienok a konania vyššie uvedeného.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi. V prípade rozporu medzi textom pravidiel uverejnených v Instagramovom príspevku/na sociálnych sieťach/ a týchto úplných pravidiel, platí text úplných pravidiel uverejnených na tejto webovej stránke, www.isic.sk. 

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »