DÔLEŽITÝ OZNAM: Nezabudni si predĺžiť platnosť svojho preukazu známkou ISIC 09/2019

Prečo je ISIC na Katolíckej univerzite iný ako na ostatných vysokých školách na Slovensku?

Nákupy, zábava, vzdelávanie či cestovanie po celom svete vďaka jednej zelenej karte. Malú plastovú kartu, ktorú má v peňaženke takmer každý študent ani netreba predstavovať. Prečo je ale ISIC na Katolíckej univerzite iný, ako na ostatných vysokých školách na Slovensku?

Zloženie takzvanej „zelenej kartičky“ pozostáva z 3 funkcii. Prvá funkcia slúži na identifikáciu osoby ako študenta danej univerzity, a zároveň oprávňuje využívať preukaz v internom prostredí školy (stravovanie, knižnica, prístup do priestorov).

IMG_2061Druhá funkcia preukazu sa ukrýva v elektronickom čipe vo vnútri karty. Čip umožňuje študentom využívať štátom garantované zľavy ako je cestovanie vo vlaku zadarmo alebo cestovanie autobusom za študentské ceny. Do čipu sa nahráva napríklad mesačný lístok alebo je vďaka nemu preukaz „elekronickou peňaženkou, kam si študent dohrá kredit a potom ním v autobuse platí.

Tretia funkcia, a teda aj dôvod, prečo sa ISIC volá ISIC, je licencia, ktorá zabezpečuje to, že študenti majú k dispozícii obrovské množstvo zliav po celom svete, teda nie iba na Slovensku. Samozrejme, ako každá iná licencia aj táto si vyžaduje každoročné predlžovanie platnosti takzvanou prolongačnou známkou, ktorá sa nalepí na preukaz. Ak si myslíte, že je to len hocijaká nálepka, ste na omyle. Prolongačná známka je dôležitým symbolom potvrdenia statusu denného študenta v danom akademickom roku, najmä pre poskytovateľov zliav. Vďaka nej predajca vie, že ste stále študent a tak bez problémov dostanete svoju zľavu.

Dobré vedieť. Ale prečo je teda ISIC na Katolíckej univerzite iný ako na ostatných vysokých školách na Slovensku? Dôvodom odlišnosti je práve rozdiel v čipe, ktorý sa nachádza v preukazoch študentov tejto univerzity. letiaca_znamka_isic_PZ-09-2018To ale neznamená, že nemajú nárok na využívanie zliav v doprave. Práve tu zohráva veľkú úlohu prolongačná známka, ktorá potvrdzuje štatút denného študenta vizuálne aj u dopravcov na Slovensku. Keďže čip v preukazoch študentov Katolíckej univerzity dopravcovia nevedia načítať, práve vďaka platnej prolongačnej známke si môžu študenti tejto univerzity uplatniť zľavu pri kúpe jednorazového lístka v autobusoch. Aktuálnu známku ISIC pre tento školský rok si môžu študenti Katolíckej univerzity zakúpiť TU.

OJIX4219Tento nárok študentov upravuje aj Metodické usmernenie Ministerstva školstva, kde sa v článku 2 uvádza, že údaje viditeľne uvedené na preukaze sa považujú za rovnocenné s príslušnými údajmi zapísanými v pamäti preukazu a v celom rozsahu nahrádzajú písomné potvrdenie o návšteve školy, najmä na účely preukazovania nároku na zľavu vo verejnej osobnej doprave, ak nie je inak uvedené v tarife, prepravnom poriadku alebo inom dokumente vydanom dopravcom.

Kika Kupkovicova

Komentovať

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »