DÔLEŽITÝ OZNAM: Nezabudni si predĺžiť platnosť svojho preukazu známkou ISIC 09/2019

starz kupalisko isic zlava

Zľava na vstup do zariadení STARZ

Tarifa Študent na vstup na letné kúpaliská, plavárne, do fit centier a sáun v správe STARZ.

admin

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »