DÔLEŽITÝ OZNAM: Nezabudni si predĺžiť platnosť svojho preukazu známkou ISIC 09/2018

SÚŤAŽ: Aktivuj si/odporuč ISIC paušál a vyhraj!

KK+_ISIC_2017.indd

Výhercovia súťaže sú známi: 
3x iPhone 7 získavajú:
Horváth Šimon
Stančeková Jana
Marta Lizáková
100x minireproduktor získavajú:
Irchová Monika
Farkaš Miroslav
Puchoňová Anna Mária
Mesiar Marko
Nohajová Zuzana
Ježovica Miroslav
Haburaj Miroslav drevovýroba – Martina Haburajová, právny nástupca
Macejková Iveta
Slaninová Michaela
Baňanková Katarína
Mensárová Anna
Tkáčová Zuzana
Gábrišová Dana
Valková Gabriela
Hlavnová  Mária
Dubovcová Soňa
Prachár Tomáš
Olexa Ján
Berecký Martin
Rigó  Tibor
Mušák Vladimír
Niemiecová Monika
Sziklayová Viktória
Vasilko Viliam
Pustaiová Renáta
Kulášová Martina
Tomasich Ján
Racsko Attila
Mikulášiková Michaela
Ungvarská Ingrid
Macziková Andrea
Hyžová Simona
Reptík Juraj
Škvarková Jana
Maník Vladimír
Kroupová Ľuboslava
Valkovičová Eva
Hudáková Krajčovičová Erika
Kohútová Katarína
Estrak Kristína
Ondrovičová Vanda
Sabó Dávid
Michaela Ferková
Jablonka Ján
Fašiangová Erika
Sziklayová Dáša
Fehérová Janka
Melicherčíková Miriam
Mgr. Mitterpáková Jana
Csintalan Gábor
Soňa Dorušiaková
Rolková Miroslava
Michaela Misáková
Páleš René
Tischliarová Anna
Oriešková Eliška
Gyurék Michal
Mlynárik Andrej Ing
Godočík Matej
Peter Halenár
Fraňo Martin
Diškanec Daniel
Lejtrich Patrik
Jombíková Zuzana
Kmeť Igor Ing.
Danko Štefan
Bálint Záležák
Ádámová Viktória
Mária Trimayová
Šmondrková Lujza
Streňová Martina
Furička Adrian
Dzurík Vladimír
Dúbravský Peter
Gladiš Peter ml
Kubíková Simona
Zigo Peter
Barczi Zsolt
Kmetty Michal
Meliška Ondrej, Ing.
Hošták Ivan
Šestáková Ela
Semancová, Ing. Adriana
Miho Dávid
Wasserbäck Vladimír
Póda Bálint
Romana Pavlíková
Bášti Ján
Podhradský Adam
Líška Tomáš
Hatalová Monika Ing.
Gerčák Martin
Hilková Anna
Hučková Alexandra
Belán Róbert
Dulanský Marián
Ohrisková Renáta, Mgr.
Orbán Peter
Očenáš Márk
Jnušová Mária
GRATULUJEME!

Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky spoločnosťou Orange Slovensko za účelom potvrdenia záujmu o výhru a potvrdenia doručovacej adresy.


Hráme o:
  • 3x iPhone 7
  • 100x minireproduktor
Ako sa zapojíš?
  1. Jednoducho si aktivuj ISIC paušál v ktorejkoľvek pobočke Orange alebo telefonicky na  infolinke Orange 905 (0905 905 905)  – a si okamžite v HRE! (nemusíš sa už nikde registrovať, zaradíme Ťa do súťaže automaticky 🙂 )
  2. Ak už ISIC paušál máš, nevadí 😉 Odporuč niekomu ISIC paušál a registruj sa emailom na adrese isicpausal@ckmsyts.sk:

Predmet mailuSúťažím s ISIC paušálom

Text mailu: Tvoje meno a priezvisko (ako odporúčajúceho) + číslo preukazu (S421….., E….), e-mailová adresa, mobilné tel.číslo; meno a priezvisko toho, komu si ISIC paušál odporučil + číslo jeho preukazu, e-mailová adresa, mobilné tel.číslo

Do textu mailu zároveň doplňte vetu:

„Súhlasím so spracovaním uvedených údajov pre:

účely overenia aktivácie ISIC paušálu,

učely zasielania aktuálnych informácii o mojom preukaze, zľavách a súťažiach.“

 

(Podmienkou je, že Tvoj kamarát/kamarátka si na základe Tvojho odporúčanie ISIC paušál aktivuje)

 

___________________________________________________

Kompletné podmienky súťaže: Aktivuj si/odporuč ISIC paušál a vyhraj!

Vyhlasovateľ súťaže:

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaže o 3x iphone 7 a 100x minireproduktor sa môže zúčastniť každý držiteľ platného preukazu ISIC, ITIC alebo EURO<26, ktorý splní súťažné podmienky.

Termín súťaže: od 4.9.2017 do 17.11.2017 vrátane.

Poskytovateľom výhry je Orange Slovensko

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Pre zapojenie do súťaže je potrebné aktivovať si v termíne 1.9.2017-17.11.2017 ISIC paušál alebo ho odporučiť známemu, ktorý si ho aktivuje. V prípade zapojenia do súťaže odporúčaním je potrebné sa registrovať aj emailom na emailovej adrese isicpausal@ckmsyts.sk

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom 24.11.2017. Žrebovanie bude vykonávať zástupca Orange Slovensko a zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto webovej stránke a kontaktovaní emailom/telefonicky.

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne do 30.11.2017.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s tým, že organizátor súťaže je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracúvať jeho osobné údaje, t.j. meno, priezvisko a adresa, na marketingové účely kedykoľvek v budúcnosti, pričom k osobným údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje získané zákonným spôsobom. Súťažiaci poskytuje týmto pre prípad získania výhry aj súhlas s využitím osobných údajov (meno, priezvisko, adresa) na ich prezentáciu a spracovanie v propagačných materiáloch organizátora súťaže, v oznamovacích prostriedkoch a na internete, a to výlučne na marketingové účely.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, súhlas s ich spracovaním a prechovávaním pre účely realizácie súťaže je súčasťou podmienok účasti v súťaži. Súťažiaci si je vedomý svojich práv v zmysle ustanovenia § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »