DÔLEŽITÝ OZNAM: Nezabudni si predĺžiť platnosť svojho preukazu známkou ISIC 09/2019

Divadlo Astorka

Pokladňa divadla: Nám. SNP 33
telefón: +421 2 54 43 20 93
fax: +421 2 54 43 16 57

Zobraziť viac
PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »